شماره پروژه عنوان پروژه کارفرما کاربری مکان سال اجرا
c-008 008
c-003 ویلای آقای غلامی آقای غلامی ویلا فارس، شیراز 1380
c-002 مجتمع مسکونی گرگان شرکت کرون مسکونی، آپارتمانی تهران، خیابان گرگان 1380
c-001 مجتمع مسکونی آقای کاشانی شرکت کرون مسکونی، آپارتمانی تهران، تهرانپارس 1378
طراحی سایت و بهینه سازی سایت از سرزمین محتوا (cms-land.ir)